Ontwerp • Typografie

Atlas van een bezette stad

Ontwerp omslag en binnenwerk voor Uitgeverij Atlas Contact / Bianca Stigter